Øvebands

Regler og rammer for brug af ”Øveren”                                                                

Generelt                                                                                                        

Hillerød Kommune har tildelt foreningen Skævinge alive brugsretten til det lydisolerede lokale ”Øveren” i SKIF. Foreningen ejer det udstyr, som findes i ”Øveren”. Kun medlemmer i Øvelokalegruppen under Skævinge alive kan få adgang til ”Øveren”.

Optagelse i Øvelokalegruppen / Godkendelse af nye bands

Bestyrelsen for Skævinge alive godkender optagelse af bands og solister i Øvelokalegruppen. Bands har fortrinsret til ”Øveren” frem for solister. Godkendelsen bygger på en vurdering af tilhørsforholdet til Skævinge.

Årskontingent, brugergebyr og opstartsgebyr

Alle medlemmer i bands, der benytter øvelokalet, skal være medlem af Skævinge alive og betale årskontingent på lige fod med alle andre medlemmer i foreningen. Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Derudover skal alle bandmedlemmerne betale et brugergebyr på 250 kr./år. Dette brugergebyr fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og går primært til at dække indkøb og udgifter i forbindelse med øvelokalet.

Hvert nyt band skal betale et samlet opstartsgebyr på 500kr/band for at købe sig ind i det fælles udstyr. Det er en engangsbetaling, som ikke refunderes.

Yderligere forpligtelser

Hvert band forpligter sig til at optræde gratis ved et Skævinge alive arrangement om året med det repertoire / udstyr, de nu engang råder over.

Det forventes også, at man ind i mellem hjælper til ved diverse arrangementer i løbet af året.

Bandleder / Kontaktperson

Hvert band skal udpege en bandleder til at varetage evt. kommunikation med de andre bandledere og bestyrelsens kontaktperson. Til dette benyttes blandt andet en lukket Facebook gruppe. Det er også bandlederens ansvar at sørge for, at bandet overholder disse Regler og rammer for brug af ”Øveren”, herunder at alle bandmedlemmer betaler årskontingent og brugergebyr.

Bestyrelsens kontaktpersonen er Henning Andersen, som kan kontaktes på henning@andersen.ms.

Ekskluderingsprocedure

Et band, der ikke overholder disse Regler og rammer for brug af ”Øveren”, kan ekskluderes fra Øvelokalegruppen af bestyrelsen. I så fald fratages bandet adgangen til lokalet, og der træffes aftale om afhentning af evt. udstyr. Indbetalt kontingent og brugergebyr refunderes ikke i tilfælde af ekskludering.

Øvetidsrum og fordeling af samme

Øvelokalet kan anvendes hele ugen til kl. 22:00, og hvert band får tildelt et ugentligt fast øvetidsrum. Skævinge alive kan lejlighedsvis aflyse øvetidsrummet, hvis andre aktiviteter i SKIF gør det nødvendigt (fx hvis øvelokalet skal bruges som backstage for et arrangement i Kulturen).

Hvis bestyrelsen er nødt til permanent at inddrage et givent øvetidsrum på grund af udefrakommende forhold, og hvis det ikke er muligt at finde et andet muligt øvetidsrum for bandet, refunderes det betalte brugergebyr for sæsonen forholdsmæssigt, afhængigt af tidspunktet for ophøret.

Opstår der et nyt, tomt øvetidsrum, skal det meldes ud til øvelokalegruppen. Er flere bands interesserede i det ledige øvetidsrum, afgøres det ved lodtrækning, hvilket band, der får det. Først når de eksisterende bands har haft mulighed for at overtage et ledigt øvetidsrum, kan det tilbydes eventuelle nye bands.

Hvis et band ønsker at øve på et andet og ledigt tidspunkt end dets normale faste øvetidsrum, skal det meldes ud til de andre bandledere og kontaktpersonen (fx via den lukkede Facebook gruppen efter først til mølle princippet).

Adgang til ”Øveren”.

Adgang til øvelokalet tildeles af kommunen via en nøgle-App til enkelte personer i bandet efter aftale. Skævinge alive sørger for, at dette sker.

Øveren” er ikke et klublokale for venner og bekendte af bandet. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at have gæster på besøg. Ønsker man at have nogle få gæster på besøg til en enkelt øver, skal kontaktpersonen informeres på forhånd. Det er ikke nødvendigt at informere om evt. musikere, der kommer til ”audition” hos bandet!

Opbevaring af instrumenter og udstyr.

Efter endt øvning skal øvelokalet tømmes for alle instrumenter og udstyr, på nær fælles PA-anlæg osv. Øvebands kan få tildelt et aflåseligt skab i øvelokalet, forudsat at der er et skab ledigt.

Fast installeret PA anlæg

I øvelokalet er fast installeret et PA-anlæg, som tilhører foreningen Skævinge alive. Det stilles til rådighed for alle bands, der benytter øvelokalet. Udstyret må ikke fjernes fra Øvelokalet, medmindre det er aftalt med kontaktpersonen.

Forsikring

Skævinge alive har ingen forsikring der dækker musikudstyr i øvelokalet og i skabene, så det er brugernes eget ansvar at tegne en evt. forsikring eller sikre sig, at deres private forsikring dækker.

Udgange fra ”Øveren”

Døren fra Øvelokalet til ”Kulturen” kan kun åbnes inde fra Øvelokalet. Dette er for, at folk med adgang til ”Kulturen” ikke automatisk får adgang til Øvelokalet. Alle bands skal sikre, at døren mellem ”Kulturen” og Øvelokalet er lukket, når de forlader Øvelokalet.

Brug af ”Kulturen”

Bands’ene er meget velkomne til at arrangere koncerter med dem selv på scenen i “Kulturen”, hvis de vil prøve deres repertoire af på et publikum. “Kulturen” bookes i kommunens system via kontaktpersonen.

En sådan koncert skal være åben for alle og følge Skævinge alive’s interne retningslinjer for åbne arrangementer. Disse retningslinjer beskriver hvor, hvornår og hvordan der skal annonceres samt om drift af baren med mere.

Bandet kan tage entré, men er selv ansvarlig for anmeldelse og afregning til KODA.

Benyttelse af lysanlæg i Kulturen

Hvis lysanlægget benyttes, må der ikke ændres på lysmonitorens konfigurationer og lampernes 12 mikroswitches. Det er dog tilladt at ændre på lampernes indstilling, hvis de sættes akkurat tilbage til udgangspunktet umiddelbart efter arrangementet. Da det er et DMX system, kan andre lysstyrings enheder tilkobles, og det er også ok at gøre. Dog må lysmixeren fortsat ikke pilles ved i konfiguration.

Ændring af ”Rammer og regler for brug af øvelokalet”.

Bestyrelsen for Skævinge alive kan til enhver tid ændre disse regler.

Bestyrelsen Skævinge alive

23. oktober 2023